43pus6551 beeld blijft zwart

Het beeld blijft zwart na enkele keren tv kijken met waarbij het beeld flikkerde. Hoe kan dit worden opgelost en is een reparatie mogelijk?

The screen remains black after a few times of watching the image flickering. How can this be solved and is a repair possible?

Répondre à cette question J'ai le même problème

Cette question est-elle utile ?

Indice 0

Commentaires:

Tess you have sound but only a black screen? What have you checked?

Tess dat je geluid hebt maar alleen een zwart scherm? Wat heb je gecontroleerd?

par

Ajouter un commentaire