Aller au contenu principal

Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 22 tutoriels qui comprennent cette étape.

Anglais
Néerlandais

Traduction de l’étape 15

Étape 15
Make sure the battery is disconnected before you disconnect or reconnect the cables in this step. Use a plastic opening tool or a fingernail to disconnect the three front panel assembly cables: Front-facing camera and sensor cable
Disconnecting the front panel assembly cables
  • Make sure the battery is disconnected before you disconnect or reconnect the cables in this step.

  • Use a plastic opening tool or a fingernail to disconnect the three front panel assembly cables:

  • Front-facing camera and sensor cable

  • LCD cable

  • Digitizer cable

  • When reassembling your phone, the LCD cable may pop off the connector. This can cause white lines, or nothing at all to appear when powering your phone back on. If that happens, simply reconnect the cable and power cycle your phone. The best way to power cycle your phone is to disconnect and reconnect the battery.

Zorg dat de batterij losgekoppeld is voordat je de kabels in deze stap loskoppelt of weer aansluit.

Gebruik een plasticen openingstool of je nagel om de volgende drie schermkabels los te koppelen:

De naar voren gerichte camera- en sensorkabel

LCD-kabel

Digitizerkabel

Tijdens het in elkaar zetten kan het gebeuren dat de LCD-kabel van de verbinding loskomt. Dit kan zorgen voor witte lijnen in je scherm of een compleet zwart scherm. Maak in dat geval de kabel opnieuw vast en haal de spanning even van de telefoon. Dat kan het beste door de batterij even los en weer vast te maken.

Vos contributions sont faites dans le cadre de la licence open source Creative Commons.