Aller au contenu principal
Anglais
Néerlandais

Traduction de l’étape 5

Étape 5
We pop off a nice red bracket to free that lengthy fingerprint sensor cable, and spy the NFC antenna OnePlus so graciously pointed out. Prior OnePlus antennas did just fine without a glass back (which isn't even for wireless charging). So this glass seems to be mainly just for looks. And cracking. The friendly green tab on this relatively accessible battery says, "由此拉起可拆出电池". This translates to "Pull up and out to remove the battery."
  • We pop off a nice red bracket to free that lengthy fingerprint sensor cable, and spy the NFC antenna OnePlus so graciously pointed out.

  • Prior OnePlus antennas did just fine without a glass back (which isn't even for wireless charging). So this glass seems to be mainly just for looks. And cracking.

  • The friendly green tab on this relatively accessible battery says, "由此拉起可拆出电池". This translates to "Pull up and out to remove the battery."

  • This does not translate to "battery is not removable"—as is written in English in the bottom right corner.

  • Despite inconsistent labeling, this battery should be consistently easy to remove with that pull tab—it's only lightly adhered in place. Here OnePlus decidedly one-ups its competition.

  • However, the battery falls behind its peers in capacity, with 12.70 Wh—slightly under the Galaxy S9+ (13.48 Wh) and Google Pixel 2 XL (13.6 Wh).

We halen een mooie rode beugel los om die lange kabel van de vingerafdruksensor los te maken en spotten de NFC-antenne die OnePlus zo prominent heeft geplaatst.

Eerdere OnePlus-antennes deden het prima zonder een glazen achterkant (die niet eens geplaatst is om draadloos opladen mogelijk te maken). Dus dit glas lijkt er vooral voor de looks te zijn geplaats. En om kapot te gaan, natuurlijk.

Het vriendelijke groene lipje op deze relatief toegankelijke batterij zegt: "由此拉起可拆出电池". Dit vertaalt zich naar "Trek omhoog en naar buiten om de batterij te verwijderen."

Dit vertaalt zich niet naar "batterij is niet verwijderbaar"—zoals in het Engels in de rechterbenedenhoek te lezen is.

Ondanks inconsistente labels, moet deze batterij gemakkelijk te verwijderen zijn met dat treklipje—het is slechts lichtjes met lijm bevestigd. Hier verslaat OnePlus beslist zijn concurrentie.

De batterij blijft echter achter qua capaciteit, met een vermogen van 12.70 Wh—iets minder dan de Galaxy S9+ (13.48 Wh) en Google Pixel 2 XL (13.6 Wh).

Vos contributions sont faites dans le cadre de la licence open source Creative Commons.