Aller au contenu principal
Anglais
Néerlandais

Traduction de l’étape 8

Étape 8
Use the pointed end of a spudger to pry up one corner of the earpiece speaker. Continue lifting the speaker until it is completely separated from its adhesive. Remove the earpiece speaker.
  • Use the pointed end of a spudger to pry up one corner of the earpiece speaker.

  • Continue lifting the speaker until it is completely separated from its adhesive.

  • Remove the earpiece speaker.

  • During reassembly, make sure to install the speaker with its spring contacts on the left side, so that they match up with the contacts on the underside of the upper plastic cover.

Gebruik de punt van je spudger om een van de hoeken van de oorstukspeaker omhoog te duwen.

Blijf de speaker omhoog tillen totdat deze volledig los is gekomen van de lijm eronder.

Verwijder de oorstukspeaker.

Zorg dat je de speaker, tijdens het weer in elkaar zetten van je toestel, zodanig installeert dat de veercontacten zich aan de linkerkant bevinden, zodat ze contact kunnen maken met de contacten aan de onderkant van de bovenste plastic cover.

Vos contributions sont faites dans le cadre de la licence open source Creative Commons.