Aller au contenu principal
Anglais
Néerlandais

Traduction de l’étape 12

Étape 12
Sit back and relax while Mojave is being installed onto your Mac.
  • Sit back and relax while Mojave is being installed onto your Mac.

  • Pro tip: If you would like to see what is going on behind the scenes of the installer window you can press Command + L to see the installer log.

Gooi je benen omhoog en je voeten op de poef terwijl Mojave op je Mac wordt geïnstalleerd.

Pro tip: als je graag zou willen zien wat er gaande is achter de schermen van het installatievenster, kun je de toetsen Command + L indrukken om het installatielogboek te zien.

Vos contributions sont faites dans le cadre de la licence open source Creative Commons.