Aller au contenu principal

Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 9 tutoriels qui comprennent cette étape.

Anglais
Néerlandais

Traduction de l’étape 6

Étape 6
Remove the five screws securing the logic board connector bracket to the rear case: One 1.3 mm Phillips #000 screw
Unscrew the logic board connector cover
  • Remove the five screws securing the logic board connector bracket to the rear case:

  • One 1.3 mm Phillips #000 screw

  • One 1.5 mm Phillips #000 screw

  • Three 1.2 mm Y000 screws

  • Remove the bracket.

  • Be careful not to lose the smaller bracket clipped onto the edge. It's secured with a small clip and is easy to accidentally knock off of the larger bracket.

Verwijder de vijf schroeven die de beschermplaat van de logicboardaansluiting aan de behuizing bevestigen:

Eén 1.3 mm Philips #000-schroef

Eén 1.5 mm Philips #000-schroef

Drie 1.2 mm Y000-schroeven

Verwijder de beschermplaat

Zorg ervoor dat je bij het verwijderen het kleinere plaatje aan de rand niet verliest. Deze zit vast met een kleine klem die gemakkelijk los te maken is van de grotere plaat.

Vos contributions sont faites dans le cadre de la licence open source Creative Commons.