Aller au contenu principal

Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 12 tutoriels qui comprennent cette étape.

Anglais
Néerlandais

Traduction de l’étape 1

Étape 1
Before starting this procedure, you should disable your Mac's Auto Boot feature. Auto Boot powers on your Mac when you open the lid, and may be accidentally triggered during disassembly. Use this guide to disable Auto Boot.
Remove the screws securing the lower case
  • Before starting this procedure, you should disable your Mac's Auto Boot feature. Auto Boot powers on your Mac when you open the lid, and may be accidentally triggered during disassembly. Use this guide to disable Auto Boot.

  • If your MacBook is running Big Sur v11.1 or later, disabling Auto Boot may not work. You can proceed normally, but make sure to disconnect the battery as soon as you're inside.

  • Completely power off and unplug your MacBook before you start. Close the display and flip the entire laptop upside-down.

  • Use a P5 driver to remove the following screws:

  • Two 7.9 mm screws

  • Two 7.3 mm screws

  • Six 2.6 mm screws

  • Throughout this repair, keep track of each screw and make sure it goes back exactly where it came from to avoid damaging your MacBook.

Voordat je met deze procedure begint is zul je je Mac's Auto Boot-functie uit moeten schakelen. Auto Boot zorgt ervoor dat je Mac zich inschakelt als het deksel wordt geopend en kan geactiveerd worden bij het demonteren. Gebruik deze handleiding om de Auto Boot uit te schakelen.

Als je MacBook op Big Sur v11.1 of een latere versie runt kan het uitschakelen van de Auto Boot mogelijk niet werken. Ga in dat geval gewoon door met de procedure, maar zorg wel dat je de batterij zodra je binnen bent zo snel mogelijk loskoppelt.

Schakel je MacBook uit en koppel alle kabels en stekkers los voordat je begint. Klap het scherm dicht en draai de laptop om zodat deze met de onderkant naar boven komt te liggen.

Gebruik een P5-schroevendraaier om de volgende schroeven te verwijderen:

Twee 7.9 mm lange schroeven

Twee 7.3 mm lange schroeven

Zes 2.6 mm lange schroeven

Zorg dat je tijdens deze reparatie goed bijhoudt waar welke schroeven vandaan komen, zodat je zeker weet dat je ze op de juiste plek weer terugplaatst. Zo voorkom je schade aan je MacBook.

Vos contributions sont faites dans le cadre de la licence open source Creative Commons.