Aller au contenu principal

Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront le tutoriel qui comprend ces étapes.

Anglais
Néerlandais

Traduction de l’étape 5

Étape 5
Off pops the display assembly! A side-by-side comparison of displays out of the 5s (left) and SE (right) reveals... they're pretty much identical!
  • Off pops the display assembly!

  • A side-by-side comparison of displays out of the 5s (left) and SE (right) reveals... they're pretty much identical!

  • The similarities are more than skin deep. After a little testing, we found the 5s display is plug-and-play in the SE—fitment, connectors, and functionality are the same. It fires right up. That means replacement parts and guides are already available!

En daar is de schermmodule!

Een zij-aan-zij vergelijking van de schermen van de 5s (links) en de SE (rechts) onthult... dat ze eigenlijk vrijwel hetzelfde zijn!

De gelijkenissen gaan verder dan alleen het oppervlak. Na wat tests vinden we dat het scherm van de 5s zo aangesloten en gebruikt kan worden in de SE—de pasvorm, aansluitingen en de functionaliteit zijn allemaal hetzelfde. Hij schiet gelijk aan. Dat betekent dat vervangende onderdelen en handleidingen dus al beschikbaar zijn!

Vos contributions sont faites dans le cadre de la licence open source Creative Commons.