Aller au contenu principal
Anglais
Néerlandais

Traduction de l’étape 6

Étape 6
Inside we find an army of courageous tri-point screws guarding the cable bracket that covers the battery connector and two of the display cables. A year ago we went out on a limb and added the Apple watch screw to our 64-bit toolkit. Boy, what a good thing we did.
  • Inside we find an army of courageous tri-point screws guarding the cable bracket that covers the battery connector and two of the display cables.

  • A year ago we went out on a limb and added the Apple watch screw to our 64-bit toolkit. Boy, what a good thing we did.

  • A second platoon of tri-points secure the bracket for the long and springy upper component display cable.

  • Tri-point screws are uncommon. While you could make the argument that tri-point screws are less likely to strip, we assume if it was a choice of mechanical advantage, we'd see them throughout iDevices. It's pretty clear that they are here to simply hinder the two most common user repairs: battery and screen replacements.

  • We dispatch our own weaponry screwdriver and force the bracket to surrender so we can continue our mission into the heart of the iPhone 7 Plus.

Binnenin de telefoon vinden we een leger aan moedige tri-point schroeven die het paneeltje over de batterijaansluiting en twee van de schermkabels bevestigt.

Een jaar geleden namen we een kleine risico door de Apple "watch screw" aan onze 64-delige toolkit toe te voegen. Maar wat was dat een goed idee!

Een tweede peloton van tri-points bevestigen het paneel dat de lange en verige bovenste schermkabel beveiligt.

Tri-point schroeven vind je niet overal. Hoewel je zou kunnen argumenteren dat tri-points minder snel doordraaien, nemen we aan dat als het werkelijk zo'n mechanisch voordeel zou bieden, dat we het wel in alle iToestellen zouden vinden. Het is vrij duidelijk dat ze hier de twee meest frequente reparaties verhinderen: van de batterij en het scherm.

We nemen onze eigen wapens schroevendraaier ter hand en dwingen het paneel zich over te geven zodat we onze missie richting het hart van de iPhone 7 Plus kunnen voortzetten.

Vos contributions sont faites dans le cadre de la licence open source Creative Commons.