سلام اثر انگشت لمسی با به روز رسانی از بین رفته وگوشی نوکیا مدل6.3 ا

سلام گوشی مدل نوکیا6.3با بروز رسانی شدن اثر انگشت لمسی از بین رفته وگزینه اثر انگشت برا قفل ندارد.گوشی هم دیگر بروز رسانی نمیشود مشکل کجاست؟؟؟؟؟

Google Translate:

Hello, the touch fingerprint is lost with the update on the Nokia 6.3 A phone

Hello, the Nokia 6.3 model phone has lost touch fingerprint after updating, and there is no fingerprint option for the lock. The phone can't be updated anymore, where is the problem?

Répondre à cette question J'ai le même problème

Cette question est-elle utile ?

Indice 0
Ajouter un commentaire